page loader

Bilgi Merkezi (Kurumsal Kimlik)

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.
Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.
Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.
Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir.
Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Logo
Simge ile neredeyse eş anlamlı olarak kullanılsa da, daha kesin kurallarla belirlenmiş ve neyi temsil ettiği kesin olarak bilinir. 20. yüzyılın sonlarından itibaren Türkçede görülen İngilizceleşme eğilimiyle, "logo" sözcüğü de amblem yerine sıklıkla kullanılır oldu. Logotype ile karıştırılmamalıdır ve aslında amblem ve logo ayrı- farklı şeylerdir.

Slogan
Slogan veya motto, bir kimlik, grup veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Kırmızı
Macera, Kan, Aksiyon, Tehlike, Enerji, Heyecan, Aşk, Tutku,
Kırmızı dikkat çekici bir renktir. Kan ve savaştan aşk ve tutkuya kadar pek çok tezat duyguyu içinde barındırabilecek kadar güçlüdür. Genelde dikkat çekmek isteyen markalar ‘kırmızı’ rengini kurumsal kimliğinde kullanır. Aynı zamanda kırmızı renginin kan basıncını artırdığı ve insanların acıkmasını sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yiyecek ve içecek markaları da ağırlıklı olarak kırmızıyı tercih eder.

Sarı
Mutluluk, Neşe, Uyarı, Korkaklık, Pozitiflik, Isı, Merak, Gülümseme
Sarı da kırmızı gibi içinde pek çok farklı duyguyu barındırabilen bir renktir. Bir anda günışığı ve mutluluk hissi verirken bir diğer yandan uyarı mesajları da verebilir. Çok açık bir renk olduğu için dikkat çekici ve görünürlüğü kolay olan bir renktir. Bu nedenle dikkat çekmek ve mutluluk ve sıcaklık hissi yaratmak isteyen markalar genelde tercih eder. McDonalds logosundaki kırmızı renk iştahı temsil ederken, sarı renkte çocuklarla olan bağını ve mutluluk duygusunu simgeler.

Mavi
Otorite, Güven, Dinginlik, Sadakat, Güç, Başarı, Dürüst, Resmi
Mavi bir yandan dinginlik ve huzur hissi verirken, güven ve başarı duygularını yüksek dozda içerir. Bu nedenle kurumsal kimlik renk seçimlerinde en populer rengin mavi olduğunu rahatlıklar söyleyebiliriz. İtibar, güç, başarı gibi duyguları öne çıkarmak isteyen devlet ile ilişkili veya lider özellik taşıyan markalar genelde maviyi tercih eder.

Yeşil
Canlı, Doğal, Taze, Uyum, Sağlık, Para, Yaşam, Yenilenme
Yeşil hayatı ve yenilenmeyi temsil eder. Huzur veren ve uyumlu bir renk olmasının yanında aynı zamanda kıskançlık ve tecrübesizliği de çağrıştırabilir. Yeşil rengini kurumsal kimliğinde kullanan markaların ağırlıklı olarak yeşil ve doğa dostu markalar ya da dernek ve vakıflar olduğunu görebilirsiniz. Ya da örnek olarak ‘BP’ gibi asıl iş kolunun doğa ve sağlık çağrışımlarından uzak olmasına rağmen, zihinlerde çevreci imajını korumak isteyen markalar tercih etmektedir.

Multi
Dinamizm, Karışıklık, Enerji, İşlevsellik, Renkli, Çeşitlilik
Bazı markalar ise kendilerini bir veya iki renkle özdeşleştirmek yerine 4 veya daha fazla rengi birarada kullanarak kimliklerindeki çeşitliliği öne çıkarmak isterler. Bu markalar özellikle altında farklı markalar barındıran, bayileri olan, farklı uygulamalara sahip platformlardır.

Mor
Tören, Pahalı, Fantazi, Gizem, Sofistike, Sihir, Adalet, Spiritüel
Mor rengi daha sofistike, daha gizemli, asil çağrışımlar yaratır. Mor renginin kırmızı ve mavinin karışımı olmasından sebep hem sıcaklık hem soğukluk içerir. Kurumsal kimliğinde mor rengini tercih eden markalar genelde ya mor inekleri olan Milka gibi daha fantastic markalar ya da ağırlıklı olarak eğitim içerikli kurumlar veya lüks markalardır.

Pembe
Takdir, Duyarlılık, Hassaslık, Kadınsılık, Saflık, Kızsal, Romantizm
Pembe rengi tam olarak kadınsılığı ve saflığı temsil eder. Kırmızının yumuşatılmış ve daha narin hali olarak düşündüğümüzde genç kızlara yönelik markalar ya da şeker-sakız markaları için çok uygundur. Bir diğer yandan mevcut markaların da kadınlara özel çıkardığı serilerde mevcut logolarını pembe olarak kullandıkları da sıkça görülen br uygulamadır.

Turuncu
Uygun fiyat, Yaratıcılık, Oyun, Gençlik, Endişesiz, Coşku
Turuncunun, kırmızı ve sarının karışımından oluştuğunu düşünecek olursak her iki rengin de özelliklerinin bir karışımı gibi görebiliriz. Turuncu, kırmızıya oranla daha az dikkat çekici ve ateşli olmasına karşın, diğer yandan daha çok oyun ve eğlence çağrışımlarını barındırır. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak dinamizm özelliğini vrugulamak isteyen gençleri temsil eden markala tarafından kullanılır.

Gri
Mantık, Saygın, Durağan, Kurumsal, Pratiklik, Alçakgönüllü, Hüzün
Gri rengi tıpkı siyah ve beyazın tam arasında olduğu gibi, birlikte getirdiği çağrışımlar da bu paralellikte iyi ve kötünün tam arası gibi düşünülebilir. Gri rengi diğer renklere oranla bu nedenle daha nötr ve durağandır. Daha çok herkese eşit uzaklıkta tarafsız, ‘cool’ durmak isteyen markalar tarafından tercih edilir.